آمار و فناوری اطلاعات

انجمن های زیر گروه

[-] آمار

[-] فناوری اطلاعات

[-] مباحث آزاد آمار و فناوری

[-] نمایشگاهها و همایشها

[-] کمیته های دهگانه IT

موضوع

(1/1)

[1] معجزه رنگ ها در طراحی سایت

[2] تفاوت تین کلاینت و زیروکلاینت در چیست ؟

[3] CRM چیست؟

[4] برخی قابلیت های نرم افزار CRM

[5] معرفی بهترین موسسه خدمات دانشجویی

[6] CRM Customer Relaitionship Managmen

[7] اختراع کفش های طبی ضد پوکی استخوان در کشور

[8] برندگان جوایز دوره ای فعالترین کاربران تالار گفتگو

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version