تالار گفتگو دانشگاه علوم پزشکی قم - آمار انجمن

آمار اصلی

مجموع کاربران:
1099
مجموع ارسال های کاربران:
12293
مجموع موضوعات:
1728
مجموع گروه ها:
10
تعداد کاربران حاضر در انجمن:
7
بیشترین تراکم حضور کاربر در انجمن:
515 - سپتامبر 09, 2018, 07:10:20 pm
تعداد کاربران آنلاین در امروز:
13
نسبت ثبت نام کاربران در هر روز:
0.49
نسبت پاسخ های ارسال شده در هر روز:
12.39
نسبت موضوعات ایجاد شده در هر روز:
3.43
مجموع انجمن ها:
78
جدیدترین کاربر عضو شده:
narenjestanaras
نسبت کاربران آنلاین در هر روز:
17.33
نسبت کاربران پسر به دختر:
2.7:1

برترین ایجاد کننده موضوع

بیشترین کاربران حاضر در انجمن

zsobhani
11روز 7ساعت 9دقیقه
lshoja
6روز 6ساعت 31دقیقه
ramezani
6روز 4ساعت 4دقیقه
دریا
5روز 9ساعت 12دقیقه
پارسا
4روز 22ساعت 41دقیقه
░▒▓قیامت▓▒░
3روز 19ساعت 24دقیقه
smmoosavi
3روز 7ساعت 44دقیقه
jhemmati
3روز 2ساعت 34دقیقه
sheidari
2روز 6ساعت 50دقیقه
sotoudeh7
2روز 5ساعت 27دقیقه

آمار کلی انجمن

آمار سالانه موضوعات جدید ارسال ها و پاسخ های جدید کاربران جدید تعداد کاربران آنلاین
* 2019 86 106 80 430
می 2019 15 20 14 234
آپریل 2019 11 14 16 16
مارس 2019 12 18 12 16
فبریه 2019 27 30 16 430
ژانویه 2019 21 24 22 28
* 2018 164 224 182 515
دسامبر 2018 28 31 16 42
نوامبر 2018 20 26 25 258
اکتبر 2018 14 20 23 19
سپتامبر 2018 13 16 8 515
آگوست 2018 7 8 9 20
جولای 2018 10 12 14 20
جون 2018 5 8 11 23
می 2018 19 20 14 21
آپریل 2018 14 23 14 66
مارس 2018 13 18 20 39
فبریه 2018 8 11 11 34
ژانویه 2018 13 31 17 97
* 2017 118 306 132 73
دسامبر 2017 28 60 21 35
نوامبر 2017 6 38 8 73
اکتبر 2017 7 38 6 27
سپتامبر 2017 9 38 14 36
آگوست 2017 4 41 19 33
جولای 2017 26 35 10 30
جون 2017 1 3 7 22
می 2017 5 6 9 19
آپریل 2017 6 14 11 22
مارس 2017 9 11 6 23
فبریه 2017 10 13 12 20
ژانویه 2017 7 9 9 29
* 2016 34 103 67 48
دسامبر 2016 3 5 3 17
نوامبر 2016 2 4 2 16
اکتبر 2016 3 5 2 48
سپتامبر 2016 2 7 7 16
آگوست 2016 2 8 14 16
جولای 2016 1 2 3 20
جون 2016 2 8 7 20
می 2016 5 47 7 19
آپریل 2016 0 1 8 19
مارس 2016 0 0 4 21
فبریه 2016 7 8 6 20
ژانویه 2016 7 8 4 28
* 2015 89 278 155 36
دسامبر 2015 23 25 110 22
نوامبر 2015 4 7 7 24
اکتبر 2015 1 3 2 28
سپتامبر 2015 1 61 4 28
آگوست 2015 2 13 12 33
جولای 2015 8 33 5 29
جون 2015 8 11 3 25
می 2015 2 16 3 36
آپریل 2015 12 24 2 31
مارس 2015 8 16 2 27
فبریه 2015 6 9 3 26
ژانویه 2015 14 60 2 24
* 2014 444 6854 114 50
دسامبر 2014 7 24 5 26
نوامبر 2014 13 119 3 19
اکتبر 2014 4 69 10 22
سپتامبر 2014 19 124 4 25
آگوست 2014 37 236 16 42
جولای 2014 40 759 7 45
جون 2014 49 604 10 47
می 2014 76 469 15 50
آپریل 2014 41 1220 15 47
2014-04-01 0 2 0 17
2014-04-02 1 92 0 23
2014-04-03 6 6 0 22
2014-04-04 0 1 0 24
2014-04-05 9 11 0 24
2014-04-06 0 75 0 32
2014-04-07 2 14 1 21
2014-04-08 1 1 0 21
2014-04-09 0 32 0 18
2014-04-10 3 68 0 16
2014-04-11 0 0 0 17
2014-04-12 0 4 0 22
2014-04-13 1 79 0 13
2014-04-14 0 4 1 16
2014-04-15 0 77 1 24
2014-04-16 0 5 0 24
2014-04-17 0 8 1 38
2014-04-18 1 96 2 37
2014-04-19 1 2 0 36
2014-04-20 1 20 1 41
2014-04-21 0 37 0 33
2014-04-22 2 41 0 38
2014-04-23 1 79 0 47
2014-04-24 4 149 1 40
2014-04-25 0 91 2 45
2014-04-26 1 88 0 35
2014-04-27 3 85 1 39
2014-04-28 1 44 1 38
2014-04-29 1 5 0 46
2014-04-30 2 4 3 39
مارس 2014 71 1121 4 37
فبریه 2014 35 976 9 33
ژانویه 2014 52 1133 16 27
* 2013 7451 22684 374 52
دسامبر 2013 54 1293 28 38
نوامبر 2013 111 2590 28 41
اکتبر 2013 3167 4153 81 52
سپتامبر 2013 2240 4823 57 32
آگوست 2013 891 3094 37 32
جولای 2013 279 2004 20 45
جون 2013 117 985 19 16
می 2013 73 1037 22 20
آپریل 2013 147 1166 31 26
مارس 2013 197 1096 15 16
فبریه 2013 80 251 15 15
ژانویه 2013 95 192 21 14
* 2012 230 604 133 23
دسامبر 2012 73 189 18 14
نوامبر 2012 51 106 18 16
اکتبر 2012 45 163 10 23
سپتامبر 2012 46 123 39 11
آگوست 2012 8 12 32 10
جولای 2012 7 11 16 3