انجمن های زیر گروه

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته خلاقیت

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته خلاقیت
جون 03, 2013, 08:44:40 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته تکریم و تشویق

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته تکریم و تشویق
جون 03, 2013, 10:15:05 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته پیشنهادات و انتقادات

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته پیشنهادات و انتقاد...
جون 03, 2013, 09:35:32 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته پژوهش (کمیته پژوهش فناوری اطلاعات سلامت)

مدير: hmohammadpour

0 ارسال
0 موضوع

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته توسعه فناوری اطلاعات

مدير: hmohammadpour

2 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hpooladi
پاسخ : کمیته توسعه فناور...
اکتبر 09, 2013, 12:27:46 pm

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته بازرسی و ارزیابی

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته بازرسی و ارزیابی
جون 03, 2013, 08:39:36 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته ارتباط با دانشجو و هیت علمی

مدير: hmohammadpour

0 ارسال
0 موضوع

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته زیر ساخت و سخت افزار

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته زیر ساخت و سخت افز...
جون 03, 2013, 08:55:40 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته بازدیدها (استانی-غیر استانی-خارج از کشور)

مدير: hmohammadpour

1 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط hmohammadpour
کمیته بازدیدها
جون 03, 2013, 10:16:46 am

ارسال جديدي وجود ندارد کمیته آموزش

مدير: hmohammadpour

2 ارسال
1 موضوع

آخرين ارسال توسط amobasher
پاسخ : مصوبات
جولای 13, 2013, 08:39:10 pm