بیمارستانها > بیمارستان ایزدی

جمله حکیمانه

(1/1)

باران:
 :)ارزش ندارد كه آدمی برای مبارزه كردن با كوته‌فكران، خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنها هیچ ارزشی ندارد.  میكل آنژ

parsalab:
مردن بد نیست چیزی که تاسف آور است این است که خیلی از مردمان قبل از مردن هرگز زندگی نمی کنند ! (مارک فیشر)
:)
تجهیزات آزمایشگاهی
شیشه آلات آزمایشگاهی

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version