بیمارستانها > بیمارستان ایزدی

دل نوشته ها

(1/2) > >>

sahel:
مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی <بدان که زندگی می کنی

آدم های خوب مثل گلهای قالی هستند ،نه انتظار باران دارند نه ترس چیده شدن ....

امید تنهادرمانی ست که شفا نمی دهد بلکه کمک می کند درد را تحمل کنی

با زندگی قهر نکن دنیا منت هیچکس را نمی کشد

خداوندا نان از تو می خوریم و فرمان از شیطان می بریمما را ببخش

دلم گرفته خدایا تو دلگشایی کن //من امده ام به امیدت تو هم خدایی کن //به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای //دل گرفته ما را ببین و دلگشایی کن

zahra:

خـداونـد از نـگاه ملاصـدراخداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان
اما بقدر فهم تو کوچک میشود
و بقدر نیاز تو فرود می آید
و بقدر آرزوی تو گسترده میشود
و بقدر ایمان تو کارگشا میشود
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود
و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را
به شرط اعتقاد
به شرط پاکی دل
به شرط طهارت روح
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس
 

بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا
و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف
و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک
و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید
از ناجوانمردیهــا
ناراستی ها
نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند
چگونه بر سر سفره ی شما
با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد
و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند
و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
که در حقیقت یافت نمیشود
که به دروغ پناه میبرید؟
که در سلامت یافت نمیشود
که به خلاف پناه میبرید؟
و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید
که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!


از سخنان ملاصدرای شیرازی

 

mfkkn:
1*********************************************************
2*********************************************************
3*********************************************************
4*********************************************************
5*********************************************************
6*********************************************************
7*********************************************************
8*********************************************************
9*********************************************************
10
*********************************************************
11
*********************************************************
12*********************************************************
13*********************************************************
14*********************************************************
15*********************************************************
16*********************************************************
17*********************************************************
18*********************************************************
19*********************************************************
20*********************************************************
21*********************************************************
22*********************************************************
23*********************************************************
24*********************************************************
25*********************************************************
26
*********************************************************

تقدیم به همکاران خوبم

بهار:
میشه بگید منظوراز این ستاره ها چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///

mfkkn:

--- نقل قول از: بهار در جولای 03, 2013, 01:52:45 pm ---میشه بگید منظوراز این ستاره ها چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟///

--- End quote ---

اگر منظور از این ستاره های بین شعر هاست ... اینا برای همسرم هست که بهش تقدیم می کنم و در نظری دیگر خط مابین هست که شعرها از هم جدا میشن

کنترل

[0] صندوق پستی

[#] صفحه بعدی

Go to full version