نویسنده موضوع: دستورات پایه CCNA در پیکربندی سوئیچ سیسکو  (دفعات بازدید: 6063 بار)

amobasher

  • Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • ارسال: 274
  • Karma: +0/-0
  • بیمارستان حضرت زهرا(س)
  • نام: احمد
  • نام خانوادگی: مبشر زرقانی
دستورات پایه CCNA در پیکربندی سوئیچ سیسکو
ارسال توسط:vahid asghari
در زیر لیست دستورات پایه و کاربردی برای پیکربندی سوئیچ سیسکو طبق سرفصل CCNA ذکر شده .

 

Command descriptions
switch>? The ? works here the same as in a router Used to get the list of all available commands
switch>enable User mode, same as a router
switch# Privileged mode
switch#disable Leaves privileged mode
switch>exit Leaves user mode
switch#show version Displays information about software and hardware.
switch#show flash: Displays information about flash memory (will work only for the 2900/2950 series).
switch#show mac-address-table Displays the current MAC address forwarding table.
switch#show running-config Displays the current configuration in DRAM.
switch#show startup-config Displays the current configuration in NVRAM.
switch#show vlan Displays the current VLAN configuration.
switch#show interfaces Displays the interface configuration and status of line: up/up, up/down, admin down.
switch#show interface vlan1 Displays setting of virtual interface VLAN ۱, the default VLAN on the switch.
برای ریست کردن تنظیمات سوئیچ و پیکربندی مجدد
Switch#delete flash:vlan.dat Removes the VLAN database from flash memory.
Delete filename [vlan.dat]? Press Enter
Delete flash:vlan.dat? [confirm] Press Enter
Switch#erase startup-config Erases the file from NVRAM.
Switch#reload Restarts the switch.

برای تنظیم نام برای سوئیچ
 
Switch#configure terminal Moves to global configuration mode
Switch(config)#hostname Switch1 Creates a locally significant host name of the switch. This is the same command as the router.
Switch1(config)# 
تنظیمات امنیتی و پسورد
Switch(config)#enable password vinita Sets the enable password to vinita
Switch(config)#enable secret nikki Sets the encrypted secret password to nikki
Switch(config)#line console 0 Enters line console mode
Switch(config-line)#login Enables password checking
Switch(config-line)#password vinita Sets the password to vinita
Switch(config-line)#exit Exits line console mode
Switch(config-line)#line vty 0 4 Enters line vty mode for all five virtual ports
Switch(config-line)#login Enables password checking
Switch(config-line)#password vinita Sets the password to vinita
Switch(config-line)#exit Exits line vty mode
Switch(config)# 

برای تنظیم آی پی و گیت وی
 
Switch(config)#interface vlan1 Enters the virtual interface for VLAN ۱, the default VLAN on the switch
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.10 255.255.255.0 Sets the IP address and netmask to allow for remote access to the switch
Switch(config-if)#exit 
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.0.5 Allows IP information an exit past the local network

برای تنظیم توضیحات اینترفیس
 
Switch(config)#interface fastethernet 0/1 Enters interface configuration mode
Switch(config-if)#description Finance VLAN Adds a description of the interface

برای تنظیم عملیات داپلکس
Switch(config)#interface fastethernet 0/1 Moves to interface configuration mode
Switch(config-if)#duplex full Forces full-duplex operation
Switch(config-if)#duplex auto Enables auto-duplex config
Switch(config-if)#duplex half Forces half-duplex operation

برای تنظیم سرعت عملیات
 
Switch(config)#interface fastethernet 0/1 
Switch(config-if)#speed 10 Forces 10-Mbps operation
Switch(config-if)#speed 100 Forces 100-Mbps operation
Switch(config-if)#speed auto Enables autospeed configuration

جدول مک آدرس
 
switch#show mac address-table Displays current MAC address forwarding table
switch#clear mac address-table Deletes all entries from current MAC address forwarding table
switch#clear mac address-table dynamic Deletes only dynamic entries from table

تنها دو روز در زندگی است که نمی توان برای آن کاری انجام داد، یکی دیروز و دیگری فردا